Recollida porta a porta

El pròxim 19 de setembre serà el dia que s’instaurarà al nostre municipi el sistema de recollida de residus domèstics i comercials “porta a porta”.

Aquest sistema comportarà la desaparició dels contenidors de recollida selectiva de la via pública -només hi quedaran els contenidors d’oli usat i roba- i l’establiment d’un calendari on quedarà determinat quins dies es recull cada fracció de residus (orgànica, envasos, paper-cartró, vidre, resta) porta a porta.

Després de la primera reunió informativa que es va dur a terme el dijous 16 de juny passat al Centre Cívic, a finals d’agost està previst que arribi a tots els habitatges de la nostra població una carta en què s’informarà del lloc i els dies que es podran passar a recollir els cubells necessaris per a la recollida de les fraccions d’orgànica i vidre. En la mateixa circular es convidarà a tothom a una segona xerrada informativa per aclarir tots els dubtes sobre el funcionament del servei.

Per qualsevol dubte, hi ha a disposició els següents canals d’atenció:
Telèfon: 621 192 864 (de 09:00 a 17:00h)
Correu electrònic: laselvarecicla@noraselva.cat